Politica de confidențialitate

Prin prezenta politică de confidențialitate explicăm modalitatea prin care SC megora Shop SRL (denumită în continuare Compania) colectează, folosește și gestionează informațiile cu caracter personal pe care le pui la dispoziție prin intermediul interacțiunii cu magazinul online www.megora.ro.

Dacă dorești să ne contactezi referitor la datele tale cu caracter personal poți folosi următoarele date de contact:

Companie: SC megora Shop SRL
Adresa: Bulevardul Cetății nr.21, Târgu Mureș, Mureș, România
Telefon: +4 0791 634 672

sau prin următorul formular disponibil aici

Cine are acces la datele tale personale și care este scopul prelucrării acestora

Pentru a putea onora comenzile pe care le inițiezi pe site-ul nostru, pentru îndeplinirea obligațiilor ce ne revin în ceea ce privește livrarea produselor tale este necesar să transmitem datele tale personale către compania care procesează plățile cu cardul (EuroPayment Services SRL) și către companiile de livrare pe care le utilizăm (DPD - DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION S.A.).

De asemenea, putem folosi aceste date în scop de e-mail marketing dacă ți-ai dat acordul în acest sens. Ne asiguram însă că accesul la datele tale personale de către părți terțe sau utilizarea lor în scop de marketing se face prin respectarea normelor legislative în vigoare.

Ce tip de date sunt colectate

Datele pe care le colectăm de la clienții megora.ro sunt: nume, adresa de livrare, adresa de facturare, adresa de e-mail, nume firmă, cod unic identificare (CUI), număr de înregistrare, număr de telefon, adresa IP a calculatorului de unde este accesat site-ul, istoricul de achiziții de produse și servicii și alte informații suplimentare pe care decizi în mod voluntar să le partajezi.

Datele referitoare la cardurile cu care plătești produsele pe site-ul megora.ro nu sunt colectate de către noi și nici transmise către parți terțe.

Ce drepturi ai, ca utilizator

Ca utilizator ne poți contacta folosind datele de contact de mai sus, printr-o notificare, în vederea exercitării drepturilor tale în conformitate cu legislația în vigoare. Aceste drepturi sunt următoarele:

Dreptul la informare - ai dreptul de a solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale.

Dreptul de acces la datele tale personale - poți obține din partea noastră o confirmare privind prelucrarea datelor cu caracter personal precum și informații cu privire la modalitatea în care sunt prelucrate aceste date. Poti trimite solicitarea ta în acest sens la adresa de e-mail office@megora.ro.

Dreptul de intervenție asupra datelor - poți obține în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau chiar ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de lege, în special a datelor incomplete sau inexacte.

Dreptul de restricționare - poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.

Dreptul de opoziție - ai dreptul de a te opune în orice moment prelucrării datelor tale personale.

Dreptul de a te adresa justiției - se refera la dreptul tău de a te adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Protecție a Datelor Personale - daca nu ești mulțumit de felul în care datele tale cu caracter personal sunt colectate sau folosite de către noi, ai dreptul să te adresezi Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor, prin accesarea paginii http://www.dataprotection.ro.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate - ai dreptul de a solicita și de a obține retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința ta, adoptată exclusiv în baza unei prelucrări de date cu caracter personal efectuată prin mijloace automate.

Dreptul la portabilitatea datelor - ai dreptul de a ne solicita furnizarea datelor cu caracter personal într-un format structurat, care este utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau poți solicita ca acesta să fie portat direct către un alt operator de date. Acest lucru se poate realiza numai dacă:
- datele sunt procesate prin mijloace automate
- prelucrarea se bazează pe consimtământul tău
- prelucrarea este necesară pentru a îndeplini condițiile menționate într-un contract

Dreptul de retragere a consimtământului - în situațiile în care prelucrarea se întemeiază pe consimtământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimtământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Îți poți exercita aceste drepturi prin transmiterea unei solicitări la sediul nostru din Târgu Mures, B-dul Cetății nr.21, jud. Mureș, sau prin e-mail, la: office@megora.ro